WWIB

Zorg op maat

Als zorgaanbieder helpen wij mensen met een beperking die thuis of op zichzelf wonen

WWIB Zorg op maat

WWIB staat voor maatwerk en ondersteuning op het gebied van zorg. Wij helpen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en psychische problemen.

WWIB staat voor Wonen Werken Individueel Begeleiden en biedt maatwerk in zowel intramurale als extramurale zorg. Intramuraal staat voor beschermd wonen, wat betekent dat WWIB op de eigen locatie 24-uurs zorg verleent. Bij extramurale zorg begeleidt WWIB-cliënten vanaf 18 jaar met een zorgindicatie in de thuissituatie. Om doelmatige zorg te kunnen bieden, is het daarbij van belang dat de cliënt in een veilige en gezonde omgeving woont.

Initiatiefnemers

Drijvende krachten achter WWIB zijn Cees en Angela Bossenbroek. Beiden hebben ruim dertig jaar ervaring op het gebied van zorg en maatschappelijk ondersteuning. Die deden ze onder meer op in 25 jaar dienstverband bij Hanzeborg (tegenwoordig Trajectum).

In 2005 besloot het echtpaar voor zichzelf te beginnen met het bieden van crisisopnames, 24-uurs zorg en ambulante zorg. In 2016 werd besloten WWIB in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, om zo het zorgondernemerschap nog beter en breder te kunnen uitdragen.

Met veel passie weet WWIB altijd de juiste zorgoplossingen te vinden voor een zeer diverse doelgroep.