Werkwijze en visie

Niets moet, het mag

We hebben geen groeidoelstelling als onderneming. Groei is welkom maar de kwaliteit van zorg moet gewaarborgd blijven.

Werkwijze

Eerste stap is het opbouwen van een goede relatie tussen de cliënt, diens naaste omgeving (ouders, eerstelijns familieleden) en de begeleiders van WWIB. Vervolgens wordt de hulpvraag van de cliënt centraal gesteld, om toe te kunnen werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid.

Samen met de cliënt stelt WWIB een ondersteuningsplan met doelen op. Deze doelen worden eens in de vier maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Als de situatie erom vraagt, kan de ambulant begeleider doorverwijzen, bemiddelen of de cliënt vergezellen naar andere organisaties en instanties. Het WMO-loket, UWV en CIZ zijn daarvan enkele voorbeelden.

WWIB zal er alles aan doen om cliënten in alle gevallen de juiste zorg te kunnen bieden.

Zelfstandigheid cliënt centraal

Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen of vrije tijd; WWIB stimuleert altijd de deelname aan het alledaagse leven. Zo moet worden voorkomen dat mensen met chronische, verstandelijke of psychische beperkingen dan wel gedragsproblemen als autisme, in een sociaal isolement belanden. De ondersteuning is er dan ook altijd op gericht om de zelfstandigheid te vergroten, terugval te voorkomen en het sociale netwerk te versterken.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd, zodat actief een bijdrage aan de samenleving geleverd kan worden. De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven, dus ook over de te ontvangen zorg. Hij kiest zijn eigen ondersteuningsdoelen en bepaalt zelf waarbij hulp gewenst is. De individuele begeleider adviseert en zorgt ervoor dat de cliënt het juiste zorgaanbod krijgt.

Stellingen
Voor de cliënten: niets moet, het mag. Vragen staat vrij. We hebben geduld.
WWIB heeft niet een doelstelling om te groeien. Groei is welkom maar de kwaliteit van zorg moet gewaarborgd blijven.