Stappenplan

Eerst drinken we een bak koffie

Zoals we blijven roepen, we bieden zorg op maat. Dit betekent dat we ook een plan op maat moeten maken en daar naar moeten werken. Een plan dat we samen maken, met heldere simpele afspraken.

1. We maken kennis met u

Het bieden van de juiste zorg en ondersteuning begint met een goed gesprek. Daarom ontmoeten we u graag, voordat we voor u aan de slag gaan. We kunnen hiervoor bij u thuis komen, of afspreken op het bezoekadres van WWIB.

Tijdens de kennismaking brengen we uw situatie, wensen en voorkeuren zo compleet mogelijk in kaart. WWIB biedt zowel ambulante zorg (wij komen naar de cliënt toe) als intramurale dienstverlening. In het laatste geval woont de cliënt voor een langere periode – soms jaren – intern bij WWIB. Dit wordt ook wel beschermd wonen genoemd. In geval van crisisopvang woont de cliënt tijdelijk bij ons, tot hij weer stabiel genoeg is om terug te keren naar de eigen woning. Daar vindt vervolgens het verdere zorgtraject plaats.

stap1
stap2
2. We organiseren de zorg

Samen met u stellen we een zorg- en begeleidingsplan op aan de hand van uw zorgvraag. Als daar administratieve werkzaamheden bij komen kijken, verzorgen wij die ook. We stellen een rooster op, zodat altijd duidelijk is welke begeleidingsvorm u krijgt en wie daarvoor wordt ingeschakeld. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen daarbij worden ingepland.

3. We stellen het zorgteam aan u voor

De door WWIB verleende zorg is altijd persoonlijk. Op basis van uw voorkeuren stellen wij een klein team van ervaringsdeskundigen en gediplomeerde professionals samen. De juiste zorgverleners selecteren we op basis van locatie, ervaring en persoonlijkheid. Per cliënt worden meestal twee zorgverleners aangesteld. Zo heeft u de garantie dat u ook in geval van uitval – bijvoorbeeld door ziekte – altijd een vertrouwd gezicht ziet. De begeleiding en ondersteuning zullen dan ook nooit van het zorgplan afwijken of aan kwaliteit inboeten.

stap4
stap3
4. We starten de zorg

Als u akkoord bent met uw persoonlijke zorgteam en het zorg- en begeleidingsplan, kunnen we starten. Dat betekent concreet dat we er voor u zijn op de vaste dagen en tijden die u heeft aangegeven. Het kan uiteraard ook zo zijn dat uw voorkeur uitgaat naar wisselende dagen. Daar kunnen wij probleemloos op inspelen. U heeft de regie in handen. Wij zijn flexibel inzetbaar, waardoor u nooit tevergeefs hoeft te wachten. Dag en nacht kunt u telefonisch met vragen terecht bij uw persoonlijke aanspreekpunt. Ook deze service bieden we om de drempel zo laag mogelijk te houden.

Op onze beurt zullen wij u regelmatig vragen hoe het gaat en of het zorg- en begeleidingsplan nog aan de wensen voldoet. Indien gewenst, houden we ook zoveel mogelijk contact met uw omgeving (familie en betrokkenen).

5. We ondersteunen u doorlopend

WWIB doet meer dan het verlenen van zorg en ondersteuning alleen. Onze cliënten krijgen geregeld te maken met zaken als: het bijwerken van de administratie, aanvragen van het persoonsgebonden budget (PGB) en hulpmiddelen, bemiddelen bij instanties, bezoekjes aan artsen en ondersteuning bij dagelijkse levensbehoeften. Wij helpen er graag bij. Wat de vraag ook is; wij staan zeven dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar.

Bel ons gerust, wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen!

stap5