Onze Activiteiten

Individueel en in groepsverband

Van persoonlijke verzorging tot het adviseren in grote
levensvraagstukken, ons doel is om een zo normaal
mogelijk leven te kunnen leiden ( met een korte ‘ei’ 😉 )

Mogelijk vanaf 16 jaar.

Zorg Advies Bureau

De plek voor alle zorgvragen, van welke aard ook. “Heb ik recht op zorg? Ik heb autisme, waar moet ik zijn voor hulp? Hoe moet ik ondersteuning vragen? Kan je mij uitleggen wat PGD of WLZ is?” Alledaagse vragen waar wij antwoord op geven.

Mensen kunnen kosteloos gebruik maken van de vaste inloopochtend om vragen te stellen. De intake is altijd gratis, daarna wordt advies op maat geboden.

Wij stellen ons zoveel als mogelijk op als onafhankelijke partij als het gaat om het geven van advies om samen het juiste loket te vinden om een zorgtraject te starten. Zie ook ons stappenplan*

Ambulante thuiszorg

Wij bieden zorg aan mensen met een verstandelijke (VG, LVG) of lichamelijke beperking, autisme en psychische (GGZ) problemen en streven na om mensen zoveel mogelijk zelfstandig te maken in Alle Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). 

Denk hierbij aan onder andere:

Hulp in en tips voor de huishouding
Helpen met de administratie
(job) coaching
Persoonlijke verzorging
Werkplekken en specialisten bezoeken

Indicaties:

PGB – Persoons Gebonden Budget
WLZ – Wet Langdurige Zorg
WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZVW – Zorgverzekeringswet

Uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders is dat wij ook (betaalbare) vakanties aanbieden.

Dagbesteding

Activiteiten die wij aan onze cliënten aanbieden zijn ter bevordering van werkervaring, zelfredzaamheid en puur ter ontspanning.

 WWIB is een erkend leerbedrijf SBB en leidt vakmensen op.
Wij richten ons op mensen die Bol – BBL niveau 1 en niveau 2 opleiding volgen.
Je krijgt je persoonlijke stagebegeleider gedurende de gehele stageperiode.

Wij bieden werkervaringsplekken aan voor mensen uit het praktijkonderwijs en VMBO. Werkervaringsplekken zijn beschikbaar op basis van zorg en welzijn en van administratief medewerker.

WWIB biedt groeimogelijkheid tot een betaalde werkplek
Binnen WWIB werken mensen vanuit de participatiewet op contractbasis

De belangrijkste activiteiten op een rij:

Buitenactiviteiten als fietsen, zwemmen en wandelen
Computerlessen inclusief omgaan met Social Media
Creatief tekenen, verven, et cetera
Het opknappen van spullen en het weer verkopen ervan
Koken
Theorie autorijbewijs
Dagtripjes
Sport

WWIB begeleidt ook bij activiteiten buitenshuis. Voor elke cliënt maken we een persoonlijk ondersteuningsplan en gaan we – binnen de mogelijkheden – op zoek naar de beste daginvulling. Op deze manier bevorderen we de sociale redzaamheid.

Dagbesteding wordt zowel individueel aangeboden als in groepsverband.  Iedereen met een beperking of die in een sociaal isolement is geraakt is welkom en de toegang is gratis. Alleen voor de consumpties – altijd alcoholvrij – moet een kleine vergoeding betaald worden.

Inloopavonden voor mensen met een beperking

Veel mensen met een beperking voelen zich niet snel thuis bij de reguliere sportclubs of andere verenigingen omdat zij vaak een buitenbeentje zijn. Om deze reden wordt er iedere dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 uur en 22.30 uur een inloopavond georganiseerd om lekker te chillen in de gezellige kantine van WWIB.

Iedereen met een beperking is welkom en de toegang is gratis. Alleen voor de consumpties – altijd alcoholvrij – moet een kleine vergoeding betaald worden.

Er worden thema-avonden georganiseerd met bijvoorbeeld bingo, koken en darten waarbij ook dating een plek op de kalender krijgt.

Het is een echte ontmoetingsplek om contacten te leggen met andere mensen en er is altijd ondersteuning aanwezig.

Het klusteam

Onder begeleiding van ervaren klussers is het mogelijk om het WWIB klusteam in te schakelen.

Mensen en bedrijven kunnen ons tegen zeer aantrekkelijke tarieven inhuren voor onder andere:

Schilderen, behangen, laminaat leggen etc.
Tuinonderhoud
Ontruimen van huizen
Inpakwerkzaamheden
Fietsen opknappen